Boks het voor Elkaar

ook voor een veiliger Nieuw-West

Doelgroep en doelstelling

In de dagelijkse praktijk blijkt dat een deel van de deelnemers kwetsbaar is, zich voelt achtergesteld en onvoldoende participeert in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of in ander openbaar maatschappelijk verkeer. In sommige gevallen is er zelfs sprake van problemen met thuis, politie of justitie. Het gaat om een groep jongeren, merendeel jongens, die niet of nauwelijks bereikt wordt door het reguliere welzijnswerk. Ongeveer 70 van de ruim 200 deelnemers behoren tot die groep. Daarnaast zijn er nog zo'n  30 tot 40 jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren en naleven van basale omgangsvormen.

 

'Boks het voor Elkaar' heeft zich in de afgelopen jaren keihard voor deze jongeren ingezet, met als gevolg dat een deel van hen inmiddels weer een opleiding volgt of werk heeft. Daardoor is er ruimte voor nieuwe instroom. Doel is om door deze voortdurende doorstroom telkens nieuwe jongeren te blijven bereiken. Hiermee wil Boks en voor Elkaar een dynamische stichting worden en blijven, waar de resultaten van de uiteenlopende (toekomstige) investeringen (vrijwilligerswerk, subsidies, sponsoring, contributies) duidelijk zichtbaar zijn.      

 

Doelstelling: Aanpak en aanbod van activiteiten

'Boks het voor Elkaar' beschouwt het als uitdaging jongeren die vatbaar zijn voor sociaal ongewenst gedrag waar mogelijk te ondersteunen bij hun zoektocht naar een betere toekomst in de Amsterdamse samenleving. Daar is meer voor nodig dan het verbeteren van de mentaliteit en het doorzettingsvermogen. Gekozen is om het vechtsportaanbod te combineren met (afhankelijk van de leeftijd) de inzet op huiswerkbegeleiding, mentorschap/coaching, voorlichtingsbijeenkomsten en debatten, sollicitatietrainingen voor stage en werk, leer- werktrajecten en sociaaljuridische hulpverlening. 'Boks het voor Elkaar' werkt met professionals. Niet alleen de sportinstructeurs zijn profs, ook het aanbod op educatief- en sociaaljuridisch gebied gaat verzorgd worden door daarin gespecialiseerde en afgestudeerde krachten op basis van vrijwilligersvergoedingen.

 

 

 

Noudin's  nieuwe stichting 'Boks het voor Elkaar' staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of sociaal-maatschappelijke of culturele achtergrond.  

<< Terug